Aktualność jest kluczem do sprawnego działania

Rozumiemy, że system prawny podlega dynamicznym zmianom i nowelizacjom. Na bieżąco monitorujemy polskie i europejskie regulacje dotyczące rynku kapitałowego. Chcemy, aby nasi klienci znali należące do nich obowiązki informacyjne i funkcjonowali zgodnie z prawem. Pomagamy naszym spółkom realizować strategię relacji inwestorskich zgodną z obowiązującym otoczeniem ustawowym.