Komunikuj na każdej płaszczyźnie

Poszczególni decydenci coraz częściej przekonują się, że czynniki społeczne i środowiskowe są równie istotne w realizacji polityki rozwoju przedsiębiorstwa, jak czynniki ekonomiczne. Dobrze przygotowany raport to wizytówka przedsiębiorstwa, ważna dla różnych grup interesariuszy, włączając w to inwestorów i akcjonariuszy. W SEC Newgate Polska na bieżąco analizujemy zmieniające się otoczenie prawne i trendy, prowadzimy szkolenia z tego zakresu oraz współtworzymy raporty z naszymi klientami.