Przez komunikację do zysku

Komunikacja dla grupy podmiotów przeprowadzających transakcje kapitałowe okazuje się koniecznością? Dla Martis CONSULTING to nie problem, tworzymy i wdrażamy strategie komunikacji dla transakcji kapitałowych (M&A, IPO, SPO, MBO, emisja obligacji, wycofanie z giełdy), aby maksymalizować korzyści dla wszystkich stron procesu. Z powodzeniem zrealizowaliśmy kilkadziesiąt takich projektów o różnej skali ze spółkami z wielu sektorów gospodarki. Wiemy, jak łączyć interesy stron zaangażowanych w projekt z akcjonariuszami.