W oparciu o wzajemne zrozumienie

Polityka społeczna firmy ogranicza ryzyko wystąpienia zjawisk niepożądanych, pozwala na wybór najlepszych partnerów biznesowych, wzmacnia przekaz wizerunkowy oraz – poprzez standaryzację procedur – ma znaczny wpływ na wzrost efektywności i bezpieczeństwo działań podejmowanych przez pracowników odpowiedzialnych za dany obszar aktywności przedsiębiorstwa. W ramach obszaru CSR oferujemy nie tylko opracowanie strategii CSR czy programów etycznych, społecznych, środowiskowych, lecz także raportowanie według Global Reporting Initiative (GRI) czy też raportowanie według Global Compact.