Kodeks etyczny jest drogowskazem na drodze do celu

Prowadzący biznes ma jasno sprecyzowany cel. Oczywiście rozwój i maksymalizowanie zysków, ale również dbałość o pracownika, współpracownika, działalność społeczną. Aby jednak było jasne, jakie jest przesłanie działalności firmy, czym jest i chce być firma, jakim zasadom hołduje, niezbędne jest stworzenie zasad etycznych. Kodeks etyczny jest zbiorem reguł, które przyświecają działalności danej firmy. Określają wizję i misję przedsiębiorstwa, a także – najczęściej – regulują stosunek relacji na linii firma – pracownicy.