Produkt jest najbliższą klientowi wizytówką firmy

Zajmujemy się nie tylko komunikacją firm, ale również wsparciem medialnym ich produktów. Nasi specjaliści prowadzili kampanie z zakresu PR produktowego dla firm z rynku nieruchomości, branży budowlanej, FMCG i sektora usług. PR produktowy jest skierowany do ostatecznych odbiorców produktów firmy. Jego celem jest informowanie o asortymencie, zaletach i cechach funkcjonalnych, budując jednocześnie pozytywny wizerunek produktów oraz całej firmy.