SEC Newgate Polska współpracuje z Polskim Związkiem Przetwórców Tworzyw Sztucznych, czyli grupą firm, których wyroby są stale obecne w naszym codziennym życiu.

Tworzywa, szczególnie w okresie pandemii, ze względu na swoje właściwości izolacyjne, skutecznie wspomagały nas w walce z zakażeniami. Jednak liczba ich zalet jest dużo szersza i obejmuje zastosowania w takich dziedzinach, jak motoryzacja (obniżenie wagi części samochodowych, a tym samym emisji spalin), budownictwo (rury, okna) czy medycyna (jednorazowe strzykawki, pojemniki na krew czy leki).

Jednak jednym z największych wyzwań współczesnego świata jest gospodarka odpadami tak, aby jak największą ich liczbę używać ponownie bądź przerabiać na nowe. Fundamentem tego procesu jest odpowiednia legislacja, zaś w Polsce aktualnie procedowane są (na różnym etapie) aż trzy zasadnicze akty prawne w tym zakresie, to jest projekt ustawy o ROP (tzw. Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta), SUP (wdrożenie dyrektywy Single Use Plastics, w zakresie niektórych wyrobów ograniczająca bądź zakazująca produkcji i używania jednorazowych wyrobów z tworzyw) i system depozytowy/kaucyjny (rozwiązanie umożliwiające zwracanie do ponownego przetworzenia opakowań, od których w momencie sprzedaży danego wyrobu pobrano opłatę kaucyjną/depozytową). Dlatego PZPTS przykłada szczególną wagę do ostatecznego kształtu tych projektów, by nowy model gospodarki odpadowej był zarówno skuteczny w ochronie środowiska naturalnego, jak i efektywny ekonomicznie.