Raport zintegrowany online Grupy Tauron za 2020 rok
wraz z broszurą z najważniejszymi danymi

Opracowaliśmy i opublikowaliśmy raport zintegrowany online Grupy Tauron za 2020 rok prezentujący obszerne dane na temat wyników Grupy w obszarach finansowym, społecznym i środowiskowym oraz broszurę z najważniejszymi danymi. Dzięki innowacyjnej i przejrzystej formule raport otrzymał nagrodę specjalną w konkursie “The Best Annual Report 2020”, którego organizatorem jest Instytut Rachunkowości i Podatków.

Strona główna